TLCLab

🔴1 ธันวาคม ของทุกปี 🔴 องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก (World AIDS Day)🩸 เพื่อกระตุ้นให้ประชากรโลกเกิดความตระหนักถึงปัญหาของโรคเอดส์ร่วมกัน เป็นวันนานาชาติขอ...

0 likes0 commentsLINE VOOM