porana

Friends 268

Featured Collections

Amulet Collection [กรอบพระ]

กรอบพระที่ได้แรงบัลดาลใจมาจากวัดใน 3 ช่วงเวลา 1 พุทธคยา 2 วัดพุทไธศวรรย์ (อยุธยา) 3 วัดราชบพิตร (รัตนโกสินทร์) เป็นเสมือนการย่อส่วนของพระและพระประทานที่อยู่ในวัด มาอยู่ในกรอบพระที่เราสวมใส่ การออกแบบได้นำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัด มาทำให้เรียบง่าย modern เหมาะกับใส่ในชีวิตประจำวัน

Pa Sinh Collection

แหวนลายผ้าซิ่น แหวนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากผ้าซิ่นของไทย โดยนำลายผ้า ซิ่นตีนจกและผ้าซิ่นครามสกลนครที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย มาลดทอนรายละเอียดให้เรียบง่ายเป็นสากล แต่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย และยังมีความพิเศษที่สามารแยกได้เป็น 3 วง เกิดความหลากหลายในการสวมใส่ แหวนลายผ้าซิ่นตีนจกยังเป็นแหวนนพเก้า ที่สะท้อนความเป็นไทยในรูปแบบความเชื่อที่ใส่แล้วเป็นมงคลกับชีวิตอีกด้วย

Country or region: Thailand