ข่าวอบรม มก.กำแพงแสน

ข่าวอบรม มก.กำแพงแสน

@qrx9216fFriends 602

Timeline

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การทำน้ำสมุนไพรบรรจุขวด" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม เข้าร่วมอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรอง ...See More
See More
Top