กอท.สก.ทบ.

กอท.สก.ทบ.

@qra3803lFriends 495

Timeline

ด่วนมาก ตามที่ได้ประกาศไป.. ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน นี้เป็นวันสถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก *** หน่วยเลื่อนมาจัดในวันพุธที่ 13. ก.ย.60 *** กำลังพล เข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรมภายในหน่วย จึงใคร่ขอเรียนให้ทุกท่านทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราช ...See More
See More
Top