McJeans

Friends 762,881

Mc JEANS

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

แบรนด์ Mc เป็นสินค้าที่เน้นการออกแบบภายใต้แนวคิด “Simple Fashion Jeans” โดยเน้นสินค้าในส่วนของ Denim เป็นหลักและมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ “Mc Jeans” อย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์ สืบเนื่องมาจากประสบการณ์การทำยีนส์ ที่มีความโดดเด่นด้านแพทเทิร์นมานานเกือบ 40ปี ความใส่ใจในรายละเอียดด้านคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต และนโยบายด้านราคาที่ทำให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าได้ในทุกระดับ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ Mc Me เพื่อลูกค้าผู้หญองที่มีอายุ 40ปีขึ้นไปที่ต้องการหันมาใส่ยีนส์ ดังนั้นแบรนด์ “Mc Jeans” จึงเป็นแบรนด์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ

Country or region: Thailand