การประปานครหลวง

กปน. ร่วมอนุรักษ์สืบสาน คุณค่าสาระอันดีงาม ประเพณีสงกรานต์ไทย แนะดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน ปิดน้ำ ปิดไฟ ก่อนออกเดินทาง นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) ก...

3 likes0 commentsLINE VOOM