การประปานครหลวง

กปน. รุดส่งนักวิทย์ฯ เก็บตัวอย่างน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา - น้ำในคลองประปา - น้ำประปา รอบจุดปนเปื้อนกากแคดเมียม ผลตรวจ “ไม่พบ” สารแคดเมียม น้ำประปาสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย การประปานครหลวง (กปน...

6 likes0 commentsLINE VOOM