กรมการศาสนา

Friends 8,919

คุณธรรม จริยธรรม

เกี่ยวกับกรมการศาสนา

E-Book กรมการศาสนา

E-Book กรมการศาสนา

สถานีข่าว Dra.News

สถานีข่าวสาร กรมการศาสนา Dra.News Station

e-Service ศาสนสถาน

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา

Social media

Follow us on social media

วันมาฆบูชา ๒๕๖๖See more

📌กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 📆 ตั้งแต่วันที่ ๔-๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ลานคนเมือง กทม. และที่วัดใกล้บ้าน หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ🌼🌼 ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว👨‍👩‍👧‍👦

#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
#มาฆบูชา

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand