ตะเกียงประกายเทพ

วันอัฏฐมีบูชา **11 มิถุนายน 66 วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สะท้อนหลักธรรมเรื่องคว...

0 likes0 commentsLINE VOOM