Enconcept อุบลฯ

Enconcept อุบลฯ

@qjd4063yFriends 3,836

Timeline

Melody + Memory = Memolody 🎼 น้องๆรู้มั้ยคะว่ามีงานวิจัยทางการแพทย์มากมายระดับโลก กล่าวว่า ความทรงจำระยะสั้นของมนุษย์สามารถเปลี่ยนมาเป็นความทรงจำระยะยาวได้ด้วยเสียงดนตรี Enconcept จึงนำเสียงเพลงมาให้น้องๆใช้เปลี่ยนการท่องศัพท์ มาเป็นการจำศัพท์ได้ขึ้นใจไปตลอดชีวิต ด้ ...See More
See More

Location

Address
อุบลราชธานีเมือง 515/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.… See More

Business Information

Phone 045-242188-9
Top