Smk Automation

สำหรับโปรโมชั่นสร้างเครื่องจักรแบบออนไลน์ผ่าน iot มีให้ครบวงจรครับทั้ง PLC ทั้ง iot gateway และทั้งหน้าจอสัมผัสสำหรับภาคพื้น