TRULY

“วัยรุ่นซิมบับเว” สัญลักษณ์ตัวแทนความเห่อหมอยของวัยรุ่นที่มีเพียงครั้งเดียว ความเห่อหมอย หลายคนอาจจะมองว่าเป็นคำในทางลบหรือดูถูก แต่สำหรับ TRULY มันคือ พลังสุดวิเศษ เพราะมันขับเคลื่อน ทำให้เรา “กล้...

28 likes0 commentsLINE VOOM