RealsAestheticCenter

ขอแสดงความยินดีกับน้องคิม กับตำแหน่ง Mister International 2023 นะคะ🎉👑

คุณคิมได้เข้ามาให้คุณหมอแอนนาปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรม Ulthera vector lift technique และ Botox เพื่อเสริมความมั่นใจก่อนเข้าประกวด