Logoas.or.th

@qej8378oFriends 504

Timeline

สมาคมข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(แห่งประเทศไทย) ขอเชิญบุคลากรท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายประจำ ร่วมโครงการฝึกอบรม “2562 ท้องถิ่น + ประเทศไทย การเมืองใหม่หลังปฏิรูป” ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เปิด ...See More
See More

Account Intro

Top