DIAA Clinic Official

👉🏻👉🏻Ulthera ทำงานอย่างไร❓❓ ⚡️Ultrasound wave ของ Ulthera ส่งไปยังชั้นผิวหนังที่ต้องการรักษาจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน โดยเน้นกระตุ้นที่เซลล์ไฟโบรลาสต์ของชั้น SMAS (ชั้นผิวหนังชั้นลึกที่เป็นชั...

0 likes0 commentsLINE VOOM