ข้อมูลบัญชี

บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ทั้งบริการงานออกแบบ งานระบบไฟฟ้า งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล และงานก่อสร้าง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากบริษัท Intertek ในปี พ.ศ. 2557 ภายใต้นโยบาย “ใส่ใจและรับผิดชอบงาน พัฒนางานเป็นทีม เพื่อให้ลูกค้า พึงพอใจสูงสุด” โดยทีมงานผู้บริหารและวิศวกรผู้มีประสบการณ์ บริษัทก่อขึ้นเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และต่อมา มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท ในปี 2557 โดยลูกค้าหลายรายได้มอบความไว้วางใจให้บริษัท ในการก่อสร้างอาคาร และระบบงานต่างๆ เช่น -บริษัท Asahi plus จำกัด -บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอร์ จำกัด -บริษัท เอบี ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม โอวัลติน -บริษัท General motors จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ เชฟโรเลต เป็นต้น