The Summer Coffee Co

มาแล้ว! กาแฟพิเศษจาก The Summer Coffee ประจำเดือนธันวาคมนี้ค่า ✨ กาแฟ Special Lot จากเราเป็นกาแฟ Single Origin ซึ่งเป็นกาแฟที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยกรรมวิธีการปลูก และกระบวนการผลิต ☕...

2 likes5 commentsLINE VOOM