LIMLAONGOW

ลิ้มเหล่าโหงว จำเป็นต้องปิดสาขาในห้างสรรพสินค้าตามประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน COVID-19 😢 แต่สาขานอกห้างสรรพสินค้ายังคงเปิดให้บริการตามปกติ คุณลูกค้าสามารสั่งอาหารผ่านช่องทาง - Wongnai x Lineman - G...

3 likes0 commentsLINE VOOM