ไร่เรา Farmily

Friends 6,175

น้ำตาลโตนดแท้ 100%

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชีSee more

ไร่เรา (Farmily) เป็นพื้นที่ทดลองกิจกรรมเกษตรธรรมชาติของครอบครัวเล็กๆ ของเราในจังหวัดเพชรบุรี เริ่มต้นทำเกษตรผสมผสาน ลองผิด ลองถูก หัดปลูกพืชผักหลากหลายชนิด โดยหวังว่าวันหนึ่งพืชพันธุ์นาๆ ชนิดเหล่านี้ จะให้ดอกออกผลได้ในอนาคต และทำให้เรามีองค์ความรู้ในการทำเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป ครอบครัวไร่เรา (Farmily) มีเตาตาลสำหรับเคี่ยวน้ำตาลโตนด ในปี 2560 เราเริ่มนำน้ำตาลโตนดแท้ 100% คุณภาพดีที่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต ออกวางจำหน่ายเพื่อหวังว่าจะได้แบ่งปันให้น้ำตาลโตนดแท้จริงๆ ได้เดินทางไปสู่ทุกครัวเรือนทั่วไทย

เมนู

น้ำตาลโตนดแท้ 100%

บรรจุ 1 กก. กระปุกพลาสติก

Reward card

Country or region: Thailand