ไร่เรา Farmily

Friends 8,748

น้ำตาลโตนดแท้ 100%

ความเป็นมา

ไร่เรา เพชรบุรี จำหน่ายน้ำตาลโตนดแท้ 100% น้ำตาลสด ทองม้วนน้ำตาลโตนด ลูกตาลลอยแก้ว และผภิตภัณฑ์จากตาลโตนด เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่น้ำตาลโตนดแท้ ที่เป็นธรรมชาติแท้ๆ ไม่ผสมสารใดๆ แม้แต่เล็กน้อย ซึ่งปัจจุบันหาได้ยาก เพื่อให้ทุกครัวเรือนทั่วไทย ได้ใช้ของดี ของขึ้นชื่อเมืองเพชร ที่เป็นของแท้จริงๆ นะครับ

Reward card

Mixed media feedSee more

Country or region: Thailand