KSE1993

Float valve หรือวาล์วควบคุมระดับน้ำ เป็นวาล์วควบคุมอัตโนมัติ ชนิด Hydraulic Control Valve แบบ Pilot Operated ทำหน้าที่ควบคุมรักษาระดับน้ำในแหล่งเก็บน้ำให้อยู่ในระดับที่คงที่ตามต้องการอย่างสม่ำเสมอ ...

0 likes0 commentsLINE VOOM