KSE1993

Water Hammer หรือแรงกระแทกของแรงดันน้ำ ที่อาจทำให้อุปกรณ์ในระบบเสียหายได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แรงดันในท่อมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรุนแรงและฉับพลัน โดยมีแรงดันเพิ่มขึ้นและลดลง จากแรงดันเดิมในลักษณะเป็นค...

1 like0 commentsLINE VOOM