TRAVIZGO

🏙️✈️ เที่ยวเมืองมหาเศรษฐีกลางทะเลทราย ดูไบ หลายคนอาจคิดว่าดูไบเป็นประเทศแต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ดูไบเป็น 1 ใน 7 รัฐ ที่ประกอบกันเป็นประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ไปจำลองชีวิตเป็นเศรษฐีน้ำมัน ชมความ...

2 likes0 commentsLINE VOOM