ผ้าใบพลาสติก

วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเ...

0 likes0 commentsLINE VOOM