PW PLC ประถม

PW PLC ประถม

@pwplcFriends 180

Timeline

🔊 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ณ สถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมครู ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning สู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยกระบวนการ GPAS (รหัสหลักสูตร 60200028) 📚
See More
Top