เครื่องดื่มแบบขวด

นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท รองรับรูปแบบการชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้ง พร้อมด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย และการรับประกันสินค้าฟรี 1 ปี

More from this accountSee all

ตู้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท รองรับรูปแบบการชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้ง พร้อมด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย และการรับประกันสินค้าฟรี 1 ปี

ตู้เครื่องดื่ม

นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท รองรับรูปแบบการชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้ง พร้อมด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย และการรับประกันสินค้าฟรี 1 ปี

เครื่องดื่มแบบกล่อง

นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท รองรับรูปแบบการชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้ง พร้อมด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย และการรับประกันสินค้าฟรี 1 ปี

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท รองรับรูปแบบการชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้ง พร้อมด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย และการรับประกันสินค้าฟรี 1 ปี

ตู้ไวตามิลค์

นำเข้า ผลิต จัดจำหน่าย และให้เช่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกประเภท รองรับรูปแบบการชำระเงินได้ทั้งเหรียญและธนบัตร รวมไปถึงการให้คำปรึกษาและติดตั้ง พร้อมด้วยการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหลังการขาย และการรับประกันสินค้าฟรี 1 ปี