มายดิจิตอล mydigital

มายดิจิตอล mydigital

@ptz6651yFriends 117

Timeline

บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มายดิจิตอล เพิ่มเติมค่ะ 1.ชำระค่าลงทะเบียนเรียนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Admissions ได้นะคะ 2.ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบออนไลน์ ตรวจสอบยอดค้างชำระได้ทันที เพียงแ ...See More
See More
Top