มายดิจิตอล mydigital

มายดิจิตอล mydigital

@ptz6651yFriends 127

Timeline

บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส มายดิจิตอล เพิ่มเติมค่ะ 1.ชำระค่าลงทะเบียนเรียนของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Admissions ได้นะคะ 2.ชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบบออนไลน์ ตรวจสอบยอดค้างชำระได้ทันที เพียงแ ...See More
See More

Location

Address
ถนนคลองแงะ-นาทวี ตรงข้ามธนาคารออมสิน
Location
ตรงข้ามธนาคารออมสินคลองแงะ
ข้างโรงเรียนบ้านคลองแงะ

Business Information

Hours 10.00-20.00
Phone 074-890599
Top