พญาไทศรีราชา

Friends 71,408

ปรึกษาสุขภาพ 24 ชม.

Mixed media feedSee more

จองคิว / นัดพบแพทย์See more

❄️ หากท่านต้องการจองคิวพบแพทย์/ตรวจสุขภาพ ❄️ กรุณาส่งข้อมูลดังนี้ 1. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน (หรือพิมพ์ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปีเกิด) 2. เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อ 3. หน้าบัตรประกัน (ถ้ามี) 4. อาการ หรือแผนกที่ต้องการตรวจ หรือระบุแพทย์ที่ต้องการพบ 5. เวลาที่สะดวกมาพบแพทย์หรือใช้บริการ (shiny) ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อการลงทะเบียนล่วงหน้า ในวันที่มารับบริการ ท่านจะไม่ต้องรอลงทะเบียนนาน... -----------------------------------------

Country or region: Thailand