Purederima

Friends 13,974
  • โรงงานรับผลิตครีม
  • 8.30 น. - 17.30 น.
  • 022854266
  • http://www.purederimalaboratories.com/
  • 88/34-35 โครงการทีทีเอ็นอเวนิว ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

Mixed media feedmore

ข้อมูลบัญชีmore

บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นโรงงานรับผลิตครีมและ เครื่องสำอางบำรุงผิวทุกชนิด ตามมาตรฐาน GMP พร้อมให้บริการครบวงจรในรูปแบบ ONE STOP SERVICE โดยลูกค้าสามารถเลือก สินค้าจากสูตรมาตรฐานที่มีคุณภาพหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกสภาพผิวหรือจะเลือกเป็นสูตรที่ลูกค้าต้องการคิดค้นขึ้นมาเองลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติสารสกัด พร้อมบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง (อย.) ภายใต้แบรนด์ของท่านเอง

Country or region: Unspecified