Purederima

Friends 22,015

โรงงานรับผลิตครีม

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด เป็นโรงงานรับผลิตครีมและ เครื่องสำอางบำรุงผิวทุกชนิด ตามมาตรฐาน GMP พร้อมให้บริการครบวงจรในรูปแบบ ONE STOP SERVICE โดยลูกค้าสามารถเลือก สินค้าจากสูตรมาตรฐานที่มีคุณภาพหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกสภาพผิวหรือจะเลือกเป็นสูตรที่ลูกค้าต้องการคิดค้นขึ้นมาเองลูกค้าสามารถกำหนดคุณสมบัติสารสกัด พร้อมบริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง (อย.) ภายใต้แบรนด์ของท่านเอง

Country or region: Thailand