สอ.มอ.

สอ.มอ.

@psucoopFriends 6,371

Timeline

สารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2560 http://bit.ly/2pxHCDY
See More

Location

Address
อาคารผาสุก 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.… See More

Business Information

Hours สำนักงานใหญ่ 08:30-15:30 น.
URL http://psucoop.psu.ac.th
Phone 074-286930
TAX ID 0994000586540

Account Intro

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
The Prince of Songkla University Saving and Credit Cooperative , Limited

นี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่พลาดข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิก และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ผ…
See More
Top