PSP MART

Friends 12,848
  • www.pspmart.com
  • จ-ส 08.00-17.00
  • 02-759-7981
  • http://www.pspmart.com
  • พีเอสพี มาร์ท 1/6-7 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์/Fax 02-759-7981-3 (วันเวลาทำการ) พิทยา 081-911-9265 (AIS), ศิริวรรณ 086-733-6785 (TRUE) อีเมล์ filter-max@hotmail.com

ข้อมูลบัญชี

ผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องมือช่าง เครื่องมืองานอุตสาหกรรม ฯลฯ เครื่องมือเกษตร : เลื่อยโซ่, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องยนต์, เครื่องเจาะดิน, เครื่องพรวนดิน, เครื่องตัดหญ้า,เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้, เครื่องพ่นยา, เครื่องเป่าใบไม้, เครื่องทำความสะอาดข้าว, เครื่องสีข้าว อุปกรณ์การเกษตร : สายพ่นยา, โซ่เลื่อยยนต์, อะไหล่เครื่องพ่นยา, เทปน้ำหยด-น้ำพุ่งสายส่งน้ำ-สายดูดน้ำ, กรรไกรตัดหญ้า-กิ่งไม้, ใบมีด-อุปกรณ์ตัดหญ้า, อื่นฯ ปั๊มน้ำ : ปั๊มแช่, ปั๊มหอยโข่ง, ปั๊มบาดาล, ปั๊มน้ำอัตโนมัติ, ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่, หัวปั๊มน้ำเครื่องตัดหญ้า, ปั๊มน้ำเพลาลอย-ชนเครื่อง, เรื่อปั๊มน้ำเครื่องยนต์เครื่องมืออุตสาหกรรม : ปั๊มลม, เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องเชื่อม, เครื่องสูบน้ำมัน, คีมย้ำสายไฟ, เครื่องสกัดคอนกรีต, เครื่องปั่นไฟเบนซิน, เครื่องตัดปูน-ตัดเหล็ก, เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, มอเตอร์ MITSUBISHI เครื่องมือก่อสร้าง : เครื่องจี้คอนกรีต เครื่องมือช่าง : คีม-กรรไกร, ไขควง, โอห์มมิเตอร์ อุปกรณ์ช่าง : ใบตัดเพชร อะไหล่-อุปกรณ์ : อะไหล่เครื่องสับย่อย, อะไหล่ปั๊มน้ำแรงดันสูง,ชุดขับเคลื่อนเรือหางยา

Mixed media feed

www.pspmart.com

    PSP MART
    www.pspmart.com