PROWEB

PROWEB

@prowebFriends 222

Timeline

จริงๆ แล้วการตลาดแบบออนไลน์ กับออฟไลน์ จะคล้ายๆกันครับ แต่ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารพัฒนาถึงตัวบุคคล และตอบสนองกันอย่างรวดเร็ว ง่ายขึ้น ฉนั้น content. กับ context. จึงต้ องทำงานร่วมกันอย่างดีครับ
See More

Jobs

PROWEB เปิดดำเนินธุรกิจมา15 ปีโดยมุ่งเน้นในด้านพัฒนาเว็บไซต์. เว็บบริการต่างๆ รับพัฒนาซอฟแวร์ออนไลน์. การตลาดออนไลน์ และระบบ ERP ครบวงจร
เปิดรับสมัครทีมงาน part time ทั่วประเทศ
1. ทำงานด้านเว็บไซต์ ไม่ตำ่กว่าสามปี
2. สามารถทำงานช่วง 18.00 - 06.00 เลือกเ…
See More
Top