ประธานการไฟฟ้า

ขออนุญาตชี้แจง ช่วงวันที่ 30/12/65 – 03/01/66 - สลิปโอนเงิน - ใบขอราคา - ใบสั่งซื้อ - รายการสอบถามต่างๆ ที่ทางลูกค้าส่งมา ณ ช่วงวันหยุดปีใหม่นั้น รบกวนลูกค้าส่งมาใหม่ ในวันที่ ...

4 likes0 commentsLINE VOOM