เทศบาลเมืองปราจีน

เทศบาลเมืองปราจีน

@prachincityFriends 1,075

Timeline

(ภาคปฎิบัติ) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้เป็นประธานการเปิดโครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 และมี ร้อยตรีอาคม พรมสวัสดิ์ ผู้บังคับหมวด ...See More
สำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี m.facebook.com เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้เป็นประธานการเปิดโครงการสาธิตการดับเพลิงพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนหนาแน่น ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี...
See More

Location

Address
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จัง… See More

Business Information

Top