เทศบาลเมืองปราจีน

เทศบาลเมืองปราจีน

@prachincityFriends 1,485

Timeline

"เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 33" ระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมแต่งชุดขาว ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อถวายเ ...See More
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
See More

Location

Address
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จัง… See More

Business Information

Top