เทศบาลเมืองปราจีน

เทศบาลเมืองปราจีน

@prachincityFriends 1,404

Timeline

วันนี้ (14 ธ.ค. 61) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการกระจายเสียงของเครื่องส่งกระจายเสียงไร้สายบริเวณหน้าสถานีรถไฟ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจากการเกิดสัญญาณรบกวน ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากพบปัญหาทางด้านเสียงไร ...See More
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี m.facebook.com วันนี้ (14 ธ.ค. 61) เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการกระจายเสียงของเครื่องส่งกระจายเสียงไร้สายบริเวณหน้าสถานีรถไฟ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจากการเกิดสัญญาณรบกวน...
See More

Location

Address
เลขที่ 1 ถนนแจ้งพัฒนา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จัง… See More

Business Information

Top