กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@pr_dmhFriends 3,145

Timeline

☹️#ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด👩‍👧‍👧 พบได้บ่อยที่สุด 1 ใน 6 ของคุณแม่หลังคลอด ซึ่งเราทุกคนสามารถช่วยได้ ด้วยการ 👀สอดส่องมองหา 👂🏻ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง🚑 📖อ่านเพิ่มเติมได้ที่...https://goo.gl/v6kYKc #สุขภาพจิตดีเริ่มต้นที่ตัวเ ...See More
แม่ซึมเศร้า…เราช่วยได้ - PRdmh.com ประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.prdmh.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกใน…
See More
Top