กรมสุขภาพจิต (DMH)

กรมสุขภาพจิต (DMH)

@pr_dmhFriends 3,530

Timeline

"ไม่อยากทำอะไร เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง" คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า ? . ทำแบบทดสอบว่ามีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่ ได้ที่ bit.ly/2QTEST . สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 1-7 พฤศจิกายน "Depression Let's Talk : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" . ค้นหาความรู้เพิ่มเติ ...See More
See More

Location

Address
กรมสุขภาพจิต

Business Information

Hours 08.30-16.30
Closed on หยุดเสาร์-อาทิตย์
URL http://www.prdmh.com
Phone 025908168

Account Intro

กรมสุขภาพจิตเป็นศูนย์กลางความเชี่ยวชาญในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ
มีพันธกิจ คือ
1. เสริมสร้างศักยภาพประชาชนให้มีสุขภาพจิตดี
2. ส่งเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาบริการแลพวิชาสุขภาพจิตให้มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย
4. สร้างกลไกใน…
See More
Top