Diora clinic

🐖 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมีข่าวเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ บุกจับโรงงานเถื่อนแถวชลบุรี เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่า อาจจะมีการลักลอบเปิดโรงงานเถื่อนผลิตเนื้อหมูและเครื่องในหมูส่งออกขายตามร้านหมูกระทะ อา...

0 likes0 commentsLINE VOOM