Diora clinic

💋💋 ปั้วะมากก ปากจึ้งไม่ไหว แบบสุด 1 CC ทรงสวย เต็ม คาราเบลล์ เช็กด่วนใครมีปัญหา ❓ 👉🏻 ปัญหาปากบาง ทรงไม่สวย 👉🏻 ปากไม่มีกระจับ รูปปากเป็นเส้นตรง 👉🏻 ปากบน-ปากล่างไม่สมดุลกัน 👉🏻 ปากแห้งตก...

0 likes0 commentsLINE VOOM