• 0
  • 1
  • 2
  • 3

มีส่วนร่วมจัดการน้ำ

@pppridFriends 347

Timeline

ปี 2561 กรมชลประทาน คว้า 4 รางวัล “เลิศรัฐ” จาก ก.พ.ร. 🏆2 รางวัลดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม * รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน : ด้านการมีส่วนร่วมของ กรมชลประทาน * รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม : การบริหารจัดการ น้ำอย่างยั่งยืน โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู อำ ...See More
See More

Location

Address
811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหาน… See More

Business Information

Hours 08:30 - 16:30 น.
URL http://www.rid.go.th/
http://ppp.rid.go.th/
Phone 1460
Top