MAT-Thai

นายกแพทยสภา ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประกาศแถลงการณ์ 8 ข้อ เช่น เรียกร้องให้ใช้วัคซีนที่หลากหลาย และให้มีเพียงพอ หนุนให้รัฐจัดวัคซีนให้ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ประชาชนรับวัคซีนโดยเร็วที่ส...

3 likes0 commentsLINE VOOM