MAT-Thai

ผู้ปกครองเด็กคงต้องตัดสินใจ โดยยึดถือข้อมูลที่ตนเชื่อถือ ****ถ้าเชื่อถือฝั่งอเมริกา เค้ามีแนวโน้มฉีดให้มากที่สุดในเด็ก โดยอ้างอิงอัตราตายจากโควิดในเด้ก จากสถิติของ USA-CDC ซึ่งนับการตายของเด็กที่ตร...

12 likes0 commentsLINE VOOM