เศรษฐกิจพอเพียง

Friends 2,929

Mixed media feedSee more

ชมคลิป อนิเมชั่น :)See more

EP.1 แนะนำเศรษฐกิจพอเพียง

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

EP.2 ความพอเพียงตามหลักปรัชญาฯ

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

EP.3 ระดับบุคคลฯ, ระดับชุมชน

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

Country or region: Unspecified