เศรษฐกิจพอเพียง

Friends 3,003

PR_เศรษฐกิจพอเพียง

Mixed media feedSee more

ชมคลิป อนิเมชั่น :)

EP.1 แนะนำเศรษฐกิจพอเพียง

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

EP.2 ความพอเพียงตามหลักปรัชญาฯ

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

EP.3 ระดับบุคคลฯ, ระดับชุมชน

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

EP.4ระดับภาคธุรกิจเอกชน,ประเทศ

- แนะนำ "เศรษฐกิจพอเพียง" สไตน์ Animation ฟังง่ายๆ ฉบับชาวบ้าน

Country or region: Unspecified