เศรษฐกิจพอเพียง

🙏โครงการปทุมธานีโมเดล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ✫ การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนในการร่วมกันรักษาความสะอาดตามคูคล...

9 likes2 commentsLINE VOOM