เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "โฆษกชาวบ้าน" 👉 โฆษกชาวบ้าน สานสันติสุขแดนใต้ คือ หัวใจในการสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชน ความเป็นมา : จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน...

14 likes0 commentsLINE VOOM