เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง จ.นครราชสีมา ✫ เกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงต่างรู้จักไร่อรหันต์กว้างขวาง เพราะในหลายปีก่อนไร่อรหันต์แห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของ...

15 likes1 commentLINE VOOM