เศรษฐกิจพอเพียง

🙏 โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ✫ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดขึ้น คือ โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นการพลิกชีวิตคนเมืองสู่อาชีพ...

14 likes0 commentsLINE VOOM