เศรษฐกิจพอเพียง

💖 “...ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดยให้โครงการหลวงพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรกลุ่มบ้านห้วยตอง... ” พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนก...

18 likes1 commentLINE VOOM