เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "สังคมแบ่งปันญาลันนันบารู" 👉 จากความเดือดร้อนร่วมกันเรื่องยาเสพติดนำมาสู่สังคมแบ่งปันที่เรียกว่า “สังคมแบ่งปันญาลันนันบารู” ความเป็นมา : ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภา...

13 likes0 commentsLINE VOOM