เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "เครือข่ายปลาส้ม" 👉 เพราะใช้ศาสตร์พระราชา ทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายอาชีพการทำปลาส้มเป็นชุมชนเข้มแข็งที่มั่นคงในชายแดนภาคใต้ ความเป็นมา : จากความยากจนความคับแค้...

15 likes1 commentLINE VOOM