เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่นโครงการพระราชดำริ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" 📌 สร้างน้ำ เพิ่มป่า พัฒนาชีวิตที่พอเพียง ราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องประสบปัญหาเกี่ยวการเพาะปลู...

27 likes0 commentsLINE VOOM