เศรษฐกิจพอเพียง

🙏 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกแกงบ้านหนองเกตุใหญ่จังหวัดชลบุรี ✫ จากอดีตจนถึงปัจจุบันชีวิตของคนไทยจะมีความเป็นอยู่ที่มีความละเอียด พิถีพิถันในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินซึ่งจะเห็นได้จากความหลา...

7 likes2 commentsLINE VOOM